Jack Kampmann - american/faeroese/danish artist

Posted by Heine Birckner on


Jack Kampmann was born in London of Danish parents. He grew up in the United States and was trained as a painter in Denmark before he came to the Academy. For a brief period he experimented with a devoid painting, but also continued to paint figuratively. During the 2nd World War K. stopped painting as he, driven by his anti-fascist views, volunteered for the British Army. In 1947, K. became a member of Kammeraterne (the comrades), and the following year he moved to the Faroe Islands, where the painting really came to occupy him. He brought many motifs from the Faroese landscapes, which he restored with solid built forms in the style of Cézanne. He worked with a clear outline of their motives and alternating with muted and strong shades. The firmness of the composition was also reflected in the portraits he did. K. reached to inspire many younger artist in the Faroe Islands, before returning to Denmark, where he lived the last 25 years of his life. K. besides paintings done woodcuts, lithographs and etchings.

---


Jack Kampmann blev født i London af danske forældre. Han voksede op i USA og blev udlært som maler i Danmark, inden han kom på Kunstakademiet. I en kort periode eksperimenterede han med et genstandsløst maleri, men fortsatte også med at male figurativt. Under 2. verdenskrig lagde K. maleriet på hylden, idet han, drevet af sine antifascistiske holdninger, meldte sig som frivillig til den engelske hær. I 1947 blev K. medlem af Kammeraterne, og året efter flyttede han til Færøerne, hvor maleriet for alvor kom til at optage ham. Han hentede mange motiver fra de færøske landskaber, som han gengav med fastbyggede former i stil med Cézanne. Han arbejdede med klare omrids om motiverne og skiftevis med dæmpede og kraftige nuancer. Fastheden i kompositionen kom ligeledes til udtryk i de portrætter, han udførte. K. nåede at danne skole på Færøerne, før han vendte tilbage til Danmark, hvor han boede de sidste 25 år af sit liv. K. har foruden malerier udført træsnit, litografier og raderinger.

Source/Kilde: Weilbachs kunstnerleksikon, Author: Mette Højsgaard (Me.H.)

https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=562&wsektion=genealogi

 

Share this post← Older Post Newer Post →